Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học: Thí nghiệm thông minh, dữ liệu chính xác

Thực hiện thí nghiệm Hóa học hiệu quả và chính xác hơn với Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học!

Bộ dụng cụ bao gồm:

Bộ thu thập dữ liệu: Thu thập, hiển thị, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ cảm biến.
Cảm biến đo Nhiệt độ, Áp suất khí, Độ pH, Điện thế, Dòng điện và Độ dẫn điện với độ chính xác cao

All in one