Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học

Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học
Bộ thu thập dữ liệu: sử dụng để thu thập, hiển thị, xử lý và lưu trữ kết quả của các cảm biến. Có các cổng kết nối với các cảm biến và các cổng USB, SD để xuất dữ liệu. Được tích hợp màn hình màu cảm ứng để trực tiếp hiển thị kết quả từ các cảm biến. Phần mềm tự động nhận dạng và hiển thị tên, loại cảm biến, Có thể kết nối với máy tính lưu trữ, phân tích và trình chiếu dữ liệu. Thiết bị có thể sử dụng nguồn điện hoặc pin, ở chế độ sử dụng pin, thời lượng phải đủ để thực hiện các bài thí nghiệm.
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện môn Hóa học bao gồm:
– Cảm biến đo Nhiệt độ (Thang đo tối thiểu từ -20°C tới 110°C, độ phân giải tối thiểu ±0,1 °C.
– Cảm biến đo Áp suất khí (Thang đo: 0 đến 250kPa, độ phân giải tối thiểu ±0,3kPa).
– Cảm biến đo Độ pH (Thang đo 0-14pH, độ phân giải ±0,01pH)
– Cảm biến điện thế (Thang đo: ±6V, độ phân giải tối thiểu 0,01V).
– Cảm biến dòng điện (Thang đo: ±1A, độ phân giải tối thiểu ±1mA).
– Cảm biến đo độ dẫn điện (Thang đo: 0-20.000µS/cm, độ phân giải tối thiểu ±1%).