Thiết bị khảo sát nội năng

Thiết bị khảo sát nội năng

Giá thí nghiệm (TBDC); xi lanh vật liệu trong hình trụ với đường kính ≤ 40 mm, trên thân có ĐCNN (2 – 5) ml, bên trong có pit-tông dịch chuyển nhẹ nhàng.

All in one