Thiết bị cảm ứng điện từ

Thiết bị cảm ứng điện từ
Ống dây được nối sẵn 2 đầu, hai bóng đèn led được đấu song song ngược chiều nhau, 2 thanh nam châm thẳng.