Dầu soi kinh hiển vi

Dầu soi kính hiển vi
Trong kính hiển vi quang học, nhúng dầu là một kỹ thuật được sử dụng để tăng khả năng phân giải của kính hiển vi. Điều này đạt được bằng cách nhúng cả vật kính và mẫu vật vào một loại dầu trong suốt có chỉ số khúc xạ cao, do đó làm tăng khẩu độ số của vật kính.

All in one