Bộ vật liệu cơ khí

Bộ vật liệu cơ khí 

Bộ vật liệu cơ khí gồm:
Tấm nhựa Formex (khổ A3, lọa dày 3mm và 5mm), số lượng 10 tấm, mỗi loại;
Tấm nhựa Acrylic (A4, trong suốt, dày 3mm), số lượng 10 tấm;
Thanh keo nhiệt (đường kính 10mm), số lượng 10 thanh;
Vít ren và đai ốc M3, 100 cái;
Vít gỗ các loại, 100 cái;
Mũi khoan (đường kính 3mm), 5 mũi;
Bánh xe (đường kính 65mm, trục 5mm), 10 cái.