Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm để phân biệt dung dịch; dung môi

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm để phân biệt dung dịch; dung môi Gồm:
– Cốc thủy tinh loại 250 ml (TBDC);
– Thìa cà phê bằng nhựa; Muối hạt 100g để trong lọ nhựa. Đường trắng hoặc đường đỏ 100g đựng trong lọ nhựa

All in one