BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM ĐỊNH LUẬT OHM

“Bộ dụng cụ thí nghiệm định luật Ohm giúp thực hiện thí nghiệm và chứng minh Định luật Ohm trong mạch điện song song và nối tiếp. Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng, và lợi ích của bộ dụng cụ này trong giáo dục và nghiên cứu điện học.”

All in one