BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TRỞ

Khám phá bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng của điện trở với các thành phần chính như biến trở, bộ thu nhận số liệu, và cảm biến dòng điện. Tìm hiểu cách sử dụng bộ dụng cụ để nghiên cứu và chứng minh các hiện tượng điện học cơ bản trong mạch điện.

All in one