Thiết bị đo độ mặn

Thiết bị đo độ mặn
– Loại thông dụng, cầm tay;
– Phạm vi đo: 0.00ppt – 50.00ppt (chỉ số ppt số gam muối /1kg nước biển tương đương 1/1000);
– Độ chính xác: ± 0,2%;
– Phạm vi nhiệt độ đo: 0 ~ 60°C;
– Hiển thị: số trên màn hình LCD;
(Hoặc sử dụng cảm biến đo nồng độ mặn ở phần TBDC của môn học).

Danh mục:
All in one