Thiết bị chứng minh định luật Charles

Thiết bị chứng minh định luật Charles

Bộ thiết bị gồm:

– Áp kế 0 – 250 kPa (hoặc tương đương);

– Xi-lanh bằng vật liệu trong, thể tích ≤ 150 ml, trên thân có chia độ, pít tông được liên kết với trục inox có ren và cơ cấu để có thể dịch chuyển theo vạch chia; bộ phận cấp nhiệt;

– Nhiệt kế 0 – 110 oC, độ chia nhỏ nhất 1oC hoặc cảm biến nhiết độ có thang đo từ -20oC đến 110oC, độ phân giải ±0,1°C.

All in one