Mô hình phân tử dạng rỗng

Mô hình phân tử dạng rỗng

– 24 quả màu đen, Ф25mm.

– 2 quả màu vàng, Ф25mm.

– 8 quả màu xanh lá cây, Ф25mm.

– 8 quả màu đỏ, Ф19mm.

– 8 quả màu xanh dương, Ф19mm.

– 2 quả màu da cam, Ф19mm.

– 3 quả màu vàng, Ф19mm.

– 30 quả màu trắng sứ, Ф12mm (trên mỗi quả có khoan lỗ Ф3,5mm để lắp các thanh nối).

– 80 thanh nối Ф3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm.

– 30 thanh nối Ф3,5mm, màu trắng sứ, dài 45mm.

All in one