Kính hiển vi Ningbo ShineA

Kính hiển vi Ningbo ShineA

– Gồm 2 chế độ soi nổi và soi phẳng

– Độ phóng đại 40 – 2500 lần;

– 04 vật kính 4X; 10X; 40X; 100X;

– 02 thị kính 10X và 25X;

– 01 thước đo tế bào dưới kính hiển vi;

Hiệu/ model: Optika B69

All in one