Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào

Bộ thí nghiệm quan sát cấu trúc tế bào
Bộ thí nghiệm gồm:
Kính hiển vi; Lam kính; Lamen; Kim mũi mác; Dao cắt tiêu bản; Pipet; Giấy thấm; Đĩa đồng hồ; Găng tay; (TBDC)

All in one