Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân

Bộ thí nghiệm làm tiêu bản về quá trình nguyên phân và giảm phân
Bộ thí nghiệm gồm:
– Kính hiển vi; Bộ đồ mổ;Lam kính (10 cái)
Lamen; Kim mũi mác;Dao cắt tiêu bản; Đèn cồn; Đĩa đồng hồ; Giấy thấm; Găng tay; (TBDC.)
– Tiêu bản các giai đoạn của quá trình nguyên phân (Tiêu bản cố định, rõ nét nhìn thấy được các giai đoạn của quá trình nguyên phân ở hành tây, hành ta);
– Tiêu bản các giai đoạn của quá trình giảm phân (Tiêu bản cố định, rõ nét nhìn thấy được các giai đoạn của quá trình, giảm phân ở châu chấu, hoa hành.

All in one