Thiết bị tạo sóng dừng

Thiết bị tạo sóng dừng

Bộ thí nghiệm gồm:

– Máy phát âm tần và giá thí nghiệm (TBDC);

– Lò xo bằng dây thép, mạ niken, đàn hồi tốt, dài 300 mm;

– Dây đàn hồi mảnh, dài 1000 mm;

– Lực kế 5 N, độ chia nhỏ nhất 0,1N;

– Ròng rọc có đường kính tối thiểu 20 mm;

– Bộ rung kiểu điện động.

All in one