Mô hình Bộ xương

Mô hình bộ xương là mô phỏng cấu trúc xương của một sinh vật, thường được sử dụng trong giáo dục, nghiên cứu, giải trí và trưng bày. Mô hình có nhiều loại khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đối tượng.

All in one