Mô hình Bộ xương

Mô hình Bộ xương Chất dẻo PVC hoặc tương đương; có giá đỡ; Tháo lắp được hộp sọ, xương tay (chỗ khớp vai), xương chân (cho khớp háng).

Kích thước tối thiểu: 85 cm.