Bộ thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào

Bộ thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào
Bộ thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào gồm:
– Cối, chày sứ; Ống nghiệm; Giá để ống nghiệm; Đèn cồn; Cốc thủy tinh loại 250ml; Kẹp ống nghiệm; Lọ kèm ống nhỏ giọt; Lọ có nút nhám; Quả bóp cao su; Bút viết kính; (TBDC)
– Cốc thủy tinh 100 ml.

All in one