Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học

Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học
Gồm:
– Điện cực: Các điện cực lá (3x10x80mm) của: zinc, copper, aluminium, iron và điện cực than chì 08, dài 80mm.
– Đèn Led: Đèn Led thường có điện áp cho mỗi bóng nằm trong khoảng từ 2-3 V.
– Dây điện: 10 dây dài 250mm có sẵn kẹp cá sấu hai đầu.
– Cầu muối: Ống thủy tinh chữ U chứa agar được tẩm dd KNO3/KCI bão hòa.

All in one