Biển lật số

Biển lật số

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương, có chân đứng, hai mặt có bảng số hai bên, có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược lại, kích thước bảng (400×200)mm (DxC) (Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập luyện).

All in one